Διεύθυνση

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 37-41 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ, 26223
Tηλέφωνο | FAX
+30 2610436196 | 2610436196
EMAIL
sales@2troxo.gr
WEBSITE
2troxo.gr