Διεύθυνση

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 37-41 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ, 26223

Tηλέφωνο | FAX

+30 2610436196 | 2610436196

EMAIL

sales@2troxo.gr

WEBSITE

2troxo.gr